Prelucrarea datelor cu caracter personal

Cuprins

1. Condiții Generale 

1.1. Prezenta Secțiune, ”Prelucrarea datelor”, arată modul în care STANCU O. PFA (denumită în continuare: ”Stardust Crystal Jewelry”) colectează, utilizează și gestionează informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Stardust Crystal Jewelry se angajează să protejeze și să îți respecte confidențialitatea. Prezenta Secțiunea detaliază de ce și cum colectăm datele de la dumneavoastră și cum vor fi utilizate.

1.2. STANCU O. PFA certifică faptul că va respecta dispozițiile legislației aplicabile, în special Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, care abrogă Directiva 95/46 / CE (denumit în continuare “Regulamentul privind datele cu caracter personal”).

2. Cine suntem

1.3. Stardust Crystal Jewelry (stardust wish.com) operat de STANCU O. PFA  cu sediul în Lugoj, jud. Timiș înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul F35/977/11.06.2021 CUI 44428247.

1.4. Conform cerințelor dispozițiilor legale aplicabile, Stardust Crystal Jewelry are obligația de a prelucra datele personale pe care ni le furnizezi in condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate.

3. Date personale pe care le prelucrăm

1.5. Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

§  nume și prenume;

§  adresa de e-mail;

§  număr de telefon;

§  adresa de livrare;

>§  adresa / detalii IP (”Internet Protocol” este un protocol care asigură un serviciu de transmitere a datelor, fără conexiune permanentă. Acesta identifică fiecare interfață logică a echipamentelor conectate printr-un număr numit „adresă IP”);

§  detalii de facturare și plată.

4. Scopul colectării datelor

1.6. Scopul colectării datelor este, după caz:

Ø  procesarea Comenzilor;

Ø  oferirea suportului necesar in vederea procesării/ preluării unei Comenzi;

Ø  informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor;

Ø  informarea Cumpărătorilor privind evoluția si starea Comenzilor;

Ø  funcționalitatea Site-ului;

Ø  evaluarea  Bunurilor si Serviciilor oferite;

Ø  activității comerciale, de promovare a  Bunurilor si Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piața, de statistica, de urmărire si monitorizare a vânzărilor si comportamentul Clientului/Cumpărătorului.

1.7. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pentru încheierea și executarea contractului.

1.8. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing, de exemplu pentru furnizarea Newsletter-ului, se realizează numai în baza consimțământului dumneavoastră, iar cele privind funcționarea Site-ului pot fi prelucrare si in temeiul interesului legitim al Stardust Crystal Jewelry.

5. Unde sunt stocate datele dvs. cu caracter personal și cui putem transmite datele dvs. cu caracter personal

1.9. Găzduirea si stocarea datelor are loc prin intermediul companiei Hosterion. 

1.10. Datele cu caracter personal pot fi furnizate către următorii furnizori de servicii: EuPlătesc.ro (furnizori de servicii de plata online), Fan Curier, Urgent Cargus, Nemo Express, Pallex (furnizori de servicii de curierat), Google Analytics si Facebook Pixel (furnizori analiza trafic site), daca este necesar pentru furnizarea serviciilor prestate de aceștia.

1.11. În vederea apărării intereselor legitime ale Stardust Crystal Jewelry, pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Astfel de situații pot fi:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor magazinului online neakaisa.ro față de atacuri cibernetice;

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente, în această situație informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate către autorități publice (de ex., Parchet, Politie, instanțe judecătorești), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de către acestea.

1.12. Astfel de prelucrări, enunțate la art. 1.11. din prezenta secțiune, vor fi realizate în temeiul interesului legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

6. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

1.13.   Datele cu caracter personal furnizate pentru procesarea Comenzilor si care sunt cuprinse in documentele financiar-contabile sau în documentele care se anexează acestora vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani, conform legislației fiscale în vigoare.

1.14.   Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în cadrul magazinului online neakaisa.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

7. Ce drepturi aveți

1.16.   Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul ca va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

§  dreptul la informare;

§  dreptul de acces la date;

§  dreptul la rectificare;

§  dreptul la ștergere (detaliat la art. 1.17. din prezenta Secțiune);

§  dreptul la restricționare accesul Stardust Crystal Jewelry și/sau al terților la datele tale privind anumite procese sau în totalitate;

§  dreptul de a retrage consimțământul in orice moment, fără afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

§  dreptul de opoziție;

§  dreptul la portabilitate;

§  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

§  dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competenta;

§  dreptul de va adresa justiției in caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal.

1.17.   Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și transmise la adresa de e-mail: contact@stardust-wish.com puteți solicita, în mod gratuit, să vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate și/sau acces la datele cu caracter personal prelucrate, conform dispozițiilor legale. În cazul în care cererile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Stardust Crystal Jewelry poate: fie sa perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate, fie să refuze să dea curs cererii.

1.18.   Poți cere oprirea prelucrării datelor sau chiar să ștergem datelor cu caracter personal pe care le deținem despre tine în cazul în care: (i) datele respective nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) datele au fost prelucrate în baza consimțământul tău, iar acesta a fost retras ulterior și nu există alt temei legal pentru procesare, (iii) îți exerciți dreptul de a te opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română. În cazul în care datele tale cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații contractuale a Stardust Crystal Jewelry față de tine, aceasta din urmă ar putea fi în imposibilitate de a îndeplini această obligație contractuală. De asemenea, dacă datele tale cu caracter personal sunt necesare pentru ca Stardust Crystal Jewelry să respecte anumite obligații legale (de ex. cele stabilite de legislația fiscală), cererea ta nu va putea fi onorată.

1.19.   Site-ul poate folosi cookie-uri, iar pentru mai multe detalii, poate fi consultata secțiunea privind Politica de Cookie-uri din Documentul Termenii și Condițiile de Utilizare a site-ului sau disponibila la adresa: Politica de Cookies.

1.20.   Mai multe despre politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi citite accesând pagina Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

8. Comunicații și comunicări de marketing

1.22.   Având în vedere că ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

§  Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin

§  Contactarea Stardust Crystal Jewelry folosind detaliile de contact descrise mai sus la art. 1.21 din prezenta Secțiune.